?نکات کلیدی:

↙️رفسنجانی شهر فاتحان اروند؛ شهری که دارای ۹۵۰ شهید ؛ ۸۰۲ جانباز ؛ ۲۸ مفقودالاثر ؛ ۱۸۳ آزاده و تعداد بیشماری رزمنده

?سردار شهید حاج احمد امینی شاه کلید فتح اروند
?شهیدان حسن عبدالهی واکبر باقری اولین پرستوهای عاشق
?شهید امیر سرلشکر محمدرضا وجدانی اولین شهید هوانیروز کشور
?سردارشهید عارف حاج علی محمدی پور ؛شهیدی که حتی نحوه شهادت خود را می دانست
? سردارشهید سید حمید میرافضلی معروف به سید پابرهنه و تعدادبیشماری سردارو رزمنده وشهید دیگر

فایل های پیوست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید