?در خانه بمانید ما زیبایی های شهر را به تصویرخواهیم کشید

♻️سفره هفت سین میهمان میدان شهری گفتگو

شهرداری رفسنجان
شورای اسلامی شهر رفسنجان
روابط عمومی شهرداری

فایل های پیوست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید