?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان دیده ی بیدار و امیدوار مردم رفسنجان به مسئولان متعهدی دوخته شده است که با شور و شعف و حس تعهد و مسئولیت ، ضمن انجام وظیفه ، در صدد تحقق پاسخگویی به انتقادات مردمی، مجدانه تلاش می ورزند.اهتمام مستمر و گام های استوارومطمئن رئیس و اعضای شورای اسلامی شهررفسنجان و مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان در مسیر پیشبرد، پیشرفت و ارتقای اهداف شهرمان رفسنجان ، بسی شایسته ی تقدیر و تشکر است.

?به پاس این شرافت و فضیلت، مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان وانار از تلاش بی وقفه مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان در مجلس تقدیر وتشکر کردند.

فایل های پیوست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید