?۵ شهریور، روز داروساز، مصادف با زادروز محمد زکریای رازی و بزرگداشت این دانشمند ایرانی است. محمد زکریای رازی به پدر داروسازی و شیمی کاربردی مشهور بود چرا که از نخستین افرادی است که از دانش شیمی در علم پزشکی استفاده کرد. در سالروز ولادت دانشمند والا مقام زکریای رازی و روز داروساز، ضمن تبریک به داروسازان گرانقدر رفسنجان و پزشکان به سراغ یکی از قدیمی ترین داروسازان شهر رفسنجان دکتر سید ابوالفضل ریاضی رفتیم وگفتگویی صمیمی با وی داشتیم.

فایل های پیوست