?۵ شهریور، روز داروساز، مصادف با زادروز محمد زکریای رازی و بزرگداشت این دانشمند ایرانی است. محمد زکریای رازی به پدر داروسازی و شیمی کاربردی مشهور بود چرا که از نخستین افرادی است که از دانش شیمی در علم پزشکی استفاده کرد. در سالروز ولادت دانشمند والا مقام زکریای رازی و روز داروساز، ضمن تبریک به داروسازان گرانقدر رفسنجان و پزشکان به سراغ یکی از قدیمی ترین داروسازان شهر رفسنجان دکتر سید ابوالفضل ریاضی رفتیم وگفتگویی صمیمی با وی داشتیم.

فایل های پیوست

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید