در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت باند جنوبی بلوار مفتح حد فاصل میدان علی ابن ابیطالب (ع) تا میدان قدس آغاز شد.

  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۳۳

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، در راستای توجه جدی به بحث آسفالت و رفاه حال شهروندان، شهرداری رفسنجان اقدام به اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی بلوار مفتح  حد فاصل میدان علی ابن ابیطالب (ع) تا میدان قدس به متراژ۵۷۰۰ مترمربع نموده است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان پیشاپیش از صبوری و تحمل شهروندان در مدت زمان اجرای پروژه، کمال تشکر و قدردانی را دارد.