سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۹۱

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان عملیات آماده سازی بستر، پا بیل و کندوکوب فضای سبز در سطح شهر رفسنجان آغاز گردیده است.

↙️ سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری با برنامه ریزی های متعدد اقدام به انجام این کار نموده و تقویت و بهسازی پارک های محله ای ؛ بوستان هاو بلوارها و فضای سبز شهر از جمله امور جاری و مداوم این سازمان است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید