سمپاشی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۵۷

♻️به همت سبزبانان سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری در حال انجام است

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان عملیات سم پاشی جهت مقابله و کنترل آفت درختان در معابر و بوستان‌ها به طورمستمر در حال انجام است .

↙️گفتنی است سم پاشی و آفت زدایی به موقع درختان سطح شهر موجب حفظ توان فتوسنتزی و سرسبزی درختان می‌شودو از آلودگی ناشی از فعالیت حشرات و … جلوگیری می‌نماید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید