ازرفسنجان تا کرمان

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۵

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ دوشنبه ۹ دی ماه با حضور دکترحافظی معاون اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان ؛مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان ؛بهشتی پور، سرکارخانم دکتر نوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از نمایندگان ادارات استان کرمان ومهندس عباسی زئیس اداره راه وشهرسازی رفسنجان و مدیران وکارشناسان مربوطه استانی وشهرستانی در شهرداری مرکزی برگزارشد.هدف از این نشست طرح تفضیلی و بررسی تغییر کاربری وتفکیک اراضی باغ بود و.در حاشیه این نشست نیز از اراضی سطح شهر بازدید شد


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید