آیین رو نمایی از طرح “برایم قصه بگو”یکشنبه  ۲۵آذر ماه با حضور برخی از مسئولین شهرستان رفسنجان  در سالن زکریا برگزار شد .

  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۳۵۱

آیین رو نمایی از طرح “برایم قصه بگو”یکشنبه  ۲۵آذر ماه با حضور برخی از مسئولین شهرستان رفسنجان  در سالن زکریا برگزار شد .

بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان معاونت فرهنگی شهرداری می گوید : ما با در نظر گفتن تمام جوانب آموزش فرهنگ از جمله فضاهای فرهنگی و همچنین تبلیغات فرهنگی  طرح “برایم قصه بگو “را دادیم .

محمد رفیعی  بانوان را پل ارتباطی بین فرهنگ زمان قدیم و حال  می داند وخاطر نشان می کند : قصه گویی از سنت های دیرین ماست  که مادران خانواده با قصه گفتن گذشته و حال را به هم نزدیک می کنند و ما با اجرای این طرح می توانیم این سنت را زنده و روی پا نگه داریم .

وی ادامه می دهد :فراخوان این طرح در کلیه مدارس شهرستان توزیع می شود که علاقمندان می توانند با مراجعه به افصح هجری در این طرح که شامل آموزش های قصه گویی و قصه نویسی می شود نام نویسی کنند.

وی چشم انداز این طرح را نیاز سنجی کودکان در سطح خدمات شهری می خواند .

و اذعان میدارد ما از سازمان های مردم نهادی که در اجرای این طرح تمایل به همکاری داشته باشند حمایت می کنیم.