چهل و هفتمین نشست کمیسیون فرهنگی وبانوان

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۸۲

?چهل و هفتمین نشست کمیسیون فرهنگی وبانوان شورای اسلامی شهررفسنجان برگزارشد.

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان بیش از یکسال است که طرح آئین نامه ساماندهی تابلوهای محیطی سطح شهر در کمیته تابلوهای شهری مطرح و شهرداری موظف شد که آیین نامه تابلوهای واحدهای صنفی مختلف برای معابرشهری را طراحی و به شورای این شهر ارائه دهد.

↙️عصر دوشنبه ۷مردادماه چهل و هفتمین نشست کمیسیون فرهنگی وبانوان شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست آقای بهشتی پورو با حضوراعضا به منظور بررسی آئین نامه نحوه نصب تابلو درسطح شهرودرراستاى یکسان سازى وزیباسازى محیط شهرى ؛رفع اغتشاشات بصری و کمک به شهروندان درخصوص ارائه مطلوب تبلیغات کالای خود در صحن شورا برگزارشد.

↙️در این نشست اعضای کمیسیون بر روی آئین نامه ساماندهی تابلوهای شهر که از سوی شهرداری طراحی شده بود به بحث و بررسی پرداختند.

↙️ تدوین چنین آئین نامه ای از ابتدای فعالیت شورای پنجم نیز مورد توجه قرار گرفت که حدودیکسال ونیم به طول انجامید ودر نهایت در ماه جاری گردآوری وبررسی و به کمیسیون ارائه گردید. این آئین نامه از سوی کمیسیون فرهنگی وبانوان شورای اسلامی شهر مورد تایید قرار گرفت؛ تانصب تابلوهای مختلف درسطح شهر از شیوه نامه ای مدون برخوردار شود.

↙️ درضمن در این آیین نامه مقرراتی در زمینه نحوه جانمایی ؛ نصب ؛ استقرار رنگ؛ شکل نوشتار و نورپردازی تابلوهای واحدهای تجاری؛ تجاری مسکونی ؛ صنوف مختلف ؛تبلیغاتی و راهنمایی تابلوها وضع گردیده است و همچنین ابعاد تابلوهای معرف واحدهای صنفی اعم از پزشکان، کسبه، واحدهای آموزشی ؛اداری ؛ تبلیغاتی و غیره… لحاظ شده است .

↙️در پایان این آیین نامه لحاظ شده است که نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین نامه ممنوع مـی باشـد و شهرداری مکلف است طبق این مقررات نسبت به ساماندهی آن اقدام نماید.

↙️درپایان نشست بعداز بررسی کامل از سوی رئیس واعضای کمیسیون فرهنگی ؛ بانوان تایید و برای ارائه در صحن شورای این شهر آماده شد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید