پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۲۰

💥پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد.

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان پنجاه وهشتمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس پاکزاد وبا حضور اعضا کمیسیون در صحن شورا برگزارشد.

↙در این نشست با استنادماده ۵۰قانون مالیات برارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری پیشنهادلایحه تعرفه عوارض محلی شهرداری وتعرفه عوارض یکنواخت برای سال ۱۴۰۰ باحضور اعضا کمیسیون ومعاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی و مدیرامورمالی وکارشناسان مربوطه موردبحث وبررسی قرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.

↙لازم به ذکر است در این نشست که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، روسای اداره امور مالی وتشخیص عوارض و برنامه و بودجه شهرداری حضور داشتند.

↙درضمن این نشست بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید