پنجاه ونهمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۵

💥پنجاه ونهمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان برگزار شد.

📌به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان پنجاه ونهمین نشست کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رفسنجان به ریاست مهندس پاکزاد وبا حضور اعضا کمیسیون ؛ مهندس مختاری سرپرست شهرداری ؛جناب اقای کریمی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی شهرداری ومدیران شهری وادارات امورمالی و تشخیص عوارض شهرداری وکارشناسان مربوطه در صحن شورا برگزارشد.

↙️در این نشست با استنادماده ۵۰قانون مالیات برارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری پیشنهادلایحه تعرفه عوارض یکنواخت برای سال ۱۴۰۰ موردبحث وبررسی قرارگرفت وتصمیماتی اتخاذ گردید.

↙️درضمن این نشست بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید