با نظر هیئت داوران برگزیدگان مسابقه عکاسی ماه خوب خدا معرفی شدند.

  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۲۴

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان آقایان ایرج علی پور،حسین افروزه،مهدی یعقوبیان و سرکار خانم جنابی وآقای محمد اکبری با نظر هیئت داوران به ترتیب به عنوان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.