نور ها به شهر هویت می دهند

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۰۳

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان نورپردازی نه تنها یکــی از مهم ترین عنصر خوانایی شــهراســت، بلکه ارتقادهنده زیبایی بصری، عمق بخشــیدن به فضای عمومی و درنهایت تجلی بخش بســیاری از مفاهیم و عناصــری اســت که در شــهر با مفهوم هویت شــهری می شناســیم؛ همین اهمیت اســت که نور را پایه و بســتر منظر شهری قرار داده تا به کمک آن موجب ارتقای زندگی شهروندی درشب شود.نورها که حضورشــان می تواند جانی تازه به رگ های شــهر بدمد؛ انجام نورپردازی ها در نقاط مختلف شهرباعث شده است که نقاط تاریک شهر با استفاده از نورپردازی های مختلف روشن وزیبا شود ،در همین راستا معاونت خدمات شهری اقدام به نورپردازی فضای سبز بلوار ولایت نموده است

↙️دراین نورپردازی تجهیزات بکار رفته شامل ۱۱۴ عدد چراغ ۵۰ و ۸۰ وات LED میباشد نورپردازی این درختان با توجه به تنوع پوشش گیاهی این مسیر به لحاظ نوع درخت و همچنین فرم و ابعاد متفاوت درختان، انتخاب و جانمایی شده است.

↙️ در این پروژه از ترکیب نورهای رنگی سبز؛ قرمز و انبه ای با هدف توازن رنگ ها استفاده شده است.

↙️با توجه به اهمیت فضای سبز و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در ساعت درونی گیاهان و یا اختلال در رشد آنها، برای این پروژه پیش بینی زمانبندی شده است که با استفاده از محدود کردن ساعات استفاده، مدیریت می شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید