انتخابات ۱۴۰۰

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳

🔸نامزدهای انتخاباتی آثار تبلیغاتی خود را در محل‌های تعیین شده توسط شهرداری نصب کنند.

🔸نامزدهای انتخاباتی علاوه بر در نظر گرفتن مکان های تبلیغاتی، از فضای مجازی که بهترین ابزار برای انجام تبلیغات است ؛استفاده نمایند.

🔸نامزدهای انتخاباتی اخلاق‌مدار باشند و نسبت به شهر و حفظ امکانات آن مسئولیت‌پذیر باشند.

🔸نامزدها از چسباندن پوستر بر روی دیوار نگارهها و محلهای پاکسازی شده ، چراغها و… در سطح شهرجهت جلوگیری از نازیبایی بصری بپرهیزند و باعث هزینه های هنگفت برای شهرداری نشوند.

🔸می توان تبلیغات سالم و تمیز را هم انجام داد؛ اما عده ای اصلا رعایت نکرده اند و مردم هنگامی که پای صندوق رأی می روند، به این نکات #توجه داشته باشند.

🔸نامزدها ازصحبت های اختلاف برانگیزی بپرهیزند شورا جای اینگونه‌ سخن ها نیست .

🔸 نامزدها از حرفها و وعده هایی که اصلا در حیطه وظایف و اختیارات شورا نیست بپرهیزند و مردم نسبت به وعدها مثل همیشه هوشیار باشند.

🔸 دعوت از شهروندان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات ؛ عدم شرکت در انتخابات روند توسعه شهر لطمه می خوردو دچار خسارت های جبران ناپذیری می شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید