بررسی طرح پایتخت کتاب

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۴۷

جلسه شورای سیاست‌‌گذاری بررسی طرح پایتخت کتاب شنبه ۵ مردادماه با حضور شهردار رفسنجان؛جمعی از مسئولین شهرستان در فرهنگسرای رسانه شهرداری برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری رفسنجان درحاشیه جلسه شورای سیاست گذاری بررسی طرح پایتخت کتاب شهردار رفسنجان عنوان کردند

?باید فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی را درشهر افزایش دهیم راهکار‌های مهمی در امر کتابخوانی برای بالا بردن فرهنگ و نهادینه شدن این امر در بین مردم وجود دارد

?مهندس محمدرضاعظیمی زاده تصریح کرد:باید نیازمطالعه را درشهروندان زنده کرد وشهروندان را به سمت مطالعه سوق داد

?وی بیان کرد: بنابراین شهری که به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود باید برنامه های ویژه ای اجرا کند. حال برطبق آیین نامه واینکه یک دستور العمل است باید کارگروههاتشکیل شود ودرمورد کارو محتوای کارجمع بندی داشته باشند وزمانی که جلسات کارگروه تشکیل شد وجمع بندی صورت گرفت باید مستنداتی ضمیمه ان قرارگیردواصل همین مستندات هستند

?وی بیان کرد: چندین سال پیگیری های لازم جهت پایتخت کتاب شدن رفسنجان انجام شده وباید نیز این پیگیری ها تداوم پیدا کندومطمئنا اگر مستندات قوی باشد جز ۵شهر قرار خواهیم گرفت

?عظیمی زاده افزود:باید جلسات شورای سیاستگذاری با سرعت بهتر و فاصله کمتری برگزار شودو تفاهم نامه را ظرف ۲۰روز آینده با دستگاههای مختلف که باید همکاری داشته باشند تنظیم وامضا گردد

?وی عنوان کرد: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را در امر کتاب و کتابخوانی فراموش نکنیم و در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات برنامه ها و فعالیت های خود از آن استفاده کنیم وهمچنین حتی مبادله تفاهم نامه باید خبری شود

?وی در پایان بیان کرد: شهرداری و فرهنگسرای رسانه برای همکاری با دبیرخانه نامزدی پایتخت کتاب رفسنجان آمادگی کامل دارد و امیدواریم با تلاش جمعی و اجرای دقیق آیین نامه نتیجه مطلوب حاصل شود

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید