دیداراصحاب صدا با شهردار

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۱۴

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان سه شنبه ۳۰آبان ماه مدیریت و کارکنان رادیو رفسنجان با مهندس محمدرضا عظیمی زاده دیدار کردندرادیو، رسالت ابلاغ کلمه در محمل صدا را بر دوش دارد؛ جعبه ای کوچک، با محتوایی بی کران؛ درست مثل قناتی کوچک که با جویی ظریف، کیلومترها جویبار را پاسخی طراوت بخش می دهد.رادیو، یک جعبه ساکن نیست؛ یک جبهه پر از حرکت است. آنان که این جعبه را به جبهه فرهنگ سازی تبدیل می کنند،سربازان تعقل و شعورند.

?در حاشیه این دیدار شهردار رفسنجان ضمن احساس خرسندی از حضور مدیریت وکارکنان رادیو در شهرداری عنوان کرد:رادیو رسانه ایست که مردم در هر جا ومکانی باشند می توانند از زحمات و فعالیت های شما بهره مند شوند

?مهندس محمدرضا عظیمی زاده بیان کرد : صدا وسیما یک نهاد اطلاع رسانی خیلی ارزشمند در جمهوری اسلامی تعریف شده است که بخش صدا درهمه استان ها و در واقع در همه واحدهای صداوسیما از جمله رادیو رفسنجان موفق بوده است.

?وی بیان کرد: این یک ظرفیت برای شهرستان رفسنجان است که صدای مستقل دارد تا یک بخشی از فعالیت هایی که درحوزه های مختلف شهرستان صورت میگیرد را پوشش بدهد وبه نوعی آنهارابا مردم به اشتراک بگذارد و باز خوردهای ان را هم بگیرد وازاین رو خیلی نهاد موثری است ودر اطلاع رسانی دریافت انتقاد و پیشنهاد وانتقال به مسئولین بالاتراز بقیه رسانه ها می تواند خیلی موثرتر عمل کند.

?مهندس عظیمی زاده ضمن مثبت دانستن عملکردرادیو رفسنجان مطرح کرد: در تعاملی که باشهرداری بوده است هم همین شرایط وجود دارد شهرداری هم کارش به گونه ای است که با تاروپود زندگی مردم سروکار دارد و مردمی که در شهر هستند ساعت به ساعت و لحظه به لحظه عملکرد شهرداری را میبینند وقضاوت میکنند و به نوعی نقد میکنند ودرمورد حوزه شهری ،عمرانی و زیبا سازی خیلی ها پیشنهاد دارند واین نشان می دهد مردم نسبت به شهر خود دغدغه مند هستند و یکی از کارهای که ما دوست داریم اتفاق بیافتد دغدغه مند کردن مردم نسبت به مسائل شهرخودو انچه باعث می شود که مردم مطالبه گر شوند واز شهرداری بخواهند نه تنها از شهرداری واز سایر نهادها ی دیگر بخواهند، که کار خوب انجام گیردحساس کردن آنهابه مسائل و کارهای شهری است.

?وی افزود :در خواست های امروز مردم به مسائل شهری نسبت به ۲ سال قبل بیش از ۵۰برابر شده است این نشان میدهد که مردم به این نتیجه رسیدند که شهرانها می تواند خوب باشد روابط عمومی ها یک ظرفیتی در فضاهای عمومی دارند اما ظرفیت صداوسیما بیش از ان است ومردم رسمی تر به صداوسیما به عنوان یک نهاد اطلاع رسانی نگاه میکنند برای انها خبری که در رادیو گفته میشود و کارهایی که شما در رادیو انجام میدهید باعث میشود مردم حساس تر نسبت به مسائل شوند

?شهردار رفسنجان عنوان کرد:شهرداری هر نقدی که منصفانه باشد کاملا می پذیرد ،نقد کردن مردم به ما کمک خواهد کرد وهمچنین به نهادی مثل شورای شهر که نمایندگان مردم هستند کمک خواهد کرداما نهاد دیگر همان نهاد اطلاع رسانی هستند که می توانند دغدغه مردم را نشان دهند

?وی گفت: کار بزرگی که صداوسیما می تواند انجام دهد استفاده از نظرات مردم است وشما یک پل ارتباطی بین مردم وشهرداری هستید نهادهای دولتی نهادهایی هستند که سیاست هایی که دولت تکلیف کرده انجام میدهند وابتکار عملش محدود است ولی شهرداری نهادی است مستقل وتصمیمات خود را براساس هماهنگی با شورا میگیرد نه اینکه قانونی محکم نداشته باشد ولی یک سری مقررات مجاز دارد که می تواند انجام دهند و وهماهنگی با سایر نهادهایک کار بسیار پیچیده است کسب در امد کردن از مردم ،مجوز گرفتن ، رعایت قوانین ، بحث مالی ، شهرسازی ، خدمات شهری در کنار هم یک نهاد خیلی پیچیده و اثر بخشی است.

?مهندس عظیمی زاده افزود: حضورمدیران و معاونین شهرداری در برنامه های صدا وسیما از کارهایی است که می توانند تمام جزئیات شهر را توضیح دهند وبا تعامل و همراهی دو مجموعه می توانیم در قالب یک سری برنامه هایی که شهرداری دارد حمایت کنیم و بخشی از ان را به مردم اعلام کنیم همه ما می دانیم که مردم از اسیبهای موجود در شهر مانند اسیب ها امنیتی ، ترافیکی ، فرهنگی ،عمرانی ، شهرسازی و… ناراحت هستند امابه طور میانگین شاید بیش از ۲هزار میلیارد هزینه برای همه کارها در شهر لازم است ونقدینگی باید بسیار زیاد باشد تا جوابگوی ان باشد وباتوجه به در آمدها کارها بر اساس الویت بندی در حوزه های مختلف انجام می گیردو نمی توان فقط روی یک حوزه کار کرد

?وی درادامه تصریح کرد:شهرداری با حداقل امکانات وهزینه ۵ پاتوق فرهنگی ایجاد کرده است واین باعث شد بازخورد خوبی دربحث های فرهنگی داشته باشیم و افراد زیادی از این مکان ها استفاده کنند و در کل از پتانسیل شهر خود بهره میبرند

?محمدرضا عظیمی زاده در پایان خاطر نشان کرد: این خود مردم رفسنجان هستند که می توانند شهر خود را نجات دهند یعنی اینکه باید برای شهر کار کنند واگر خودانها کاری به شهر نکنند کس دیگری انجام نخواهد داد باید نگرش مردم را به شهر عوض کنیم تا مهاجرت خرد نداشته باشیم ومردم در شهر رفسنجان سرمایه گذاری کنند

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید