روز مهندس

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۵۴

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان دکتر خلیلی نژاد به مناسبت روز مهندس با شهردار رفسنجان دیدار وگفتگو کردند دراین دیدار از دو کتاب “تحلیل وبررسی حقوقی برنامه هسته ای ایران باگروه ۵+۱” و “بررسی مالکیت زمانی درخریدواجاره آپارتمان های تفریحی درحقوق ایران واروپا” به نویسندگی دکتر روح الله خلیلی نژاد رونمایی شد که دکترخلیلی نژاد کتاب های مذکوررا به همراه گل به مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان اهدا کردند وشهردار از اقدام وی تشکر وقدردانی نمود . لازم به ذکراست این کتاب تألیف دکتر خلیلی نژاد و برگزیده سال ۹۷میباشد که مورد تقدیر وزیرامورخارجه نیزقرارگرفته است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید