دررفسنجان خواهم ماند

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۰۲

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهرداردرمورد خبر استعفای خود مطرح کرد:من منتخب شورای برآمده از رأی شما مردم هستم و به عنوان نماینده ی مردم حکم داریم. تا وقتی هم مردم بخواهند در خدمت انها خواهیم بود.

?وی بیان کرد:با توجه به درخواست رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی و پیام های محبت آمیز شهروندان عزیز رفسنجان از تصمیم خود مبنی بر استعفا قبل از ثبت و مطرح شدن در شورا انصراف می دهم و با توجه به اینکه در مرخصی هستم از شنبه با حضور در شهرداری برای ساختن شهری آباد تلاش خواهیم کرد

? شهردار رفسنجان افزود:با حضور در شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر ومجموعه شهرداری به پشتوانه شما شهروندان فهیم وقدر شناس برای ساختن رفسنجانی آباد قدرتمندتر از قبل تلاش می کنیم در پایان از ابراز احساسات و پیگیری های شورا و شما شهروندان عزیز رفسنجانی که همواره مایه دلگرمی این خادم خودبوده اید کمال تشکر و قدر دانی را دارم

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید