در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان حجت حدفاصل سه راه حجت تا تقاطع امیرکبیر آغاز شد.

  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۴

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان، در راستای رفاه حال شهروندان، شهرداری رفسنجان اقدام به اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت حدفاصل سه راه حجت تا تقاطع امیرکبیر به متراژ۴۵۰۰ مترمربع نموده است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان پیشاپیش از صبوری و تحمل شهروندان در مدت زمان اجرای پروژه، کمال تشکر و قدردانی را دارد.