اضافه شدن یک دستگاه خودروی اطفاءحریق مجهزشده

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۸۶

?مجهزشدن آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان به یکدستگاه خودروی جدید اطفاء حریق

♻️مدیرعامل سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان از اضافه شدن یک دستگاه خودروی اطفاءحریق مجهزشده با استانداردهای روز آتش نشانی خبر داد

?به گزارش خبرنگارروابط عمومی شهرداری رفسنجان مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری عنوان کرد:

?باتوجه به اینکه شهررفسنجان گسترش یافته وآتشنشانان نقش تاثیر گذار که همانا وظیفه حفاظت از جان ومال افراد وجامعه را در برابر حریق وحوادث عهدار هستندوسازمان آتش نشانی ازجمله دستگاه های امدادی در حوادث شهری (آتش سوزی ،امدادونجات) می باشد در همین راستا سازمان آتش نشانی برای ارائه مطلوب خدمات در حوادث نیازمند ناوگان خودرویی به روز می باشد

? مهندس علی رمضانی نژادتصریح کرد: به همین منظورسازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان اقدام به تجهیز ناوگان خود به یک دستگاه خودروی اطفاءحریق با استانداردهای روز آتش نشانی نموده است

?وی بیان کرد: ظرفیت مخزن آب این خودرو ۶هزار لیتر می باشد

?وی در پایان یاد آور شدند: که از سال ۹۷ این سومین خودروی آتش نشانی (یک دستگاه خوردوی امدادونجات ودو دستگاه خودروی اطفاءحریق) است که به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری رفسنجان اضافه گردیده است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید