راه اندازی پارک محله ای شهرونددر اسدآباد فارسی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۴۹

?به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان معاون شهرسازی وامور زیربنایی شهرداری از احداث پارک محله ای شهروند در اسداباد فارسی خبرداد.

?مهندس محمد عارف پوراسدالهی عنوان کرد:پارک های محله ای به عنوان بخشی از فضای سبز که درسطح شهر پراکنده شده اند بی شک نقش مهمی در محله های مختلف دارند

?وی افزود:پارک های محله ای خودبه عنوان بخشی از فضای باز می توانند نقش مهمی در بهبود اکولوژی منطقه داشته باشند

?معاون شهرسازی وامورزیربنایی تصریح کرد:پارک های کوچک بخش مهمی از واحد همسایگی اند که ضمن تفریحات گوناگون؛ نزدیکی به طبیعت را نیز برای اهالی محل فراهم میکنند.

?وی افزود:وجود پارک های محله ای درمناطق مختلف تاثیرخوبی برروحیه ی شهروندان می گذارد.

?مهندس پور اسدالهی مطرح کرد:تا دیروز درمحله ها گرمابه های عمومی؛مساجد وغیره زمینه ساز روابط دوستی وهمسایگی بین افراد وخانواده ها بوده است وامروزه در کنارآن ها پارک های محله ای به عنوان عرصه ای برای حضورمردم محل ومکانی برای مکث است که تجلی گاه شخصیت اجتماعی ساکنان محل میباشد

?مهندس پوراسدالهی مطرح کرد:بوستان شهروند با مساحت ۱۲هزارمترمربع که دارای ۱ هزارمترمربع فضای سبزو۷هزارو ۵۰۰مترمربع سنگ فرش می باشد

?وی افزود:این بوستان دارای مسیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری ، زمین بازی کودکان وزمین ورزشی میباشد

?همچنین وی درآخر عنوان کرد:جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر۷میلیارد ریال هزینه شده است .

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید