نوزدهمین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۴۲

?نوزدهمین جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری ۱۶ بهمن ماه با حضور مهندس عظیمی زاده شهردار و بهشتی پور نماینده شورای اسلامی شهر وجمعی از معاونین ومدیران شهری شهرداری و سرمایه گذار ۱۶ بهمن ماه در شهرداری مرکزی برگزار شد

گزارش تصویری

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید