هشتاد و ششمین
کمیته فنی و عمرانی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۸

?به گزارش روابط عومی شهردار ی وشورای اسلامی شهر رفسنجان هشتادوششمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان یکشنبه ۱۴ اردیبهشت با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزار شد ..هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های در حال اجرا وجدیدالاحداث وهمچنین بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید