هشتاد و نهمین
کمیته فنی و عمرانی
.

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۰

?هشتادونهمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان و مهندس فتحیان ودکتر نوری عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی چندطرح ترافیکی پیشنهادی درسطح شهر شامل :

↙️بررسی طرح ترافیکی مسیرموازی طالقانی ومدرس جهت ساماندهی این مسیر وکاهش ترافیک بلوار طالقانی

↙️بررسی طرح ترافیکی میدان بسیج وساماندهی این میدان

↙️بررسی طرح ترافیکی مسیر تقاطع ابوذرو ۱۷شهریور و طالقانی وساماندهی ان

↙️بررسی طرح ترافیکی میدان های خاتم الانبیاء و انقلاب

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید