هشتادو هشتمین
کمیته فنی و عمرانی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۰۷

.
? هشتادوهشتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان و مهندس فتحیان عضو شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزارشد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های درحال اجراو جدید الاحداث وهمچنین بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید