هشتاد و هفتمین
کمیته فنی و عمرانی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۱۶

? هشتادوهفتمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان با حضور مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهرداررفسنجان و مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزار شد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های درحال اجراو جدید الاحداث وهمچنین بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید