هشتاد و چهارمین
کمیته فنی و عمرانی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۹۰

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی هر رفسنجان هشتادوچهارمین جلسه کمیته فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان  ۶دوشنبه به ریاست مهندس محمدرضاعظیمی زاده شهردار وباحضور مهندس فتحیان و سرکارخانم دکترنوری اعضای شورای اسلامی شهر رفسنجان وجمعی از معاونین ؛ مدیران شهری شهرداری وکارشناسان مربوطه در شهرداری مرکزی برگزار شد

↙️هدف از این نشست بحث وبررسی طرح های در حال اجر وجدیدالاحداث چون روشنایی بلوار بعثت ساحلی وشهید زینلی ؛بلوار امام رضا (ع)؛ خیابان شهید ارجمندی؛ اسفالت معابراصلی وفرعی ؛ جدول گذاری درسطح شهر ؛ساخت مخزن ۲۰۰۰مترمکعبی و.پروژه صدچشمه؛…..وهمچنین بررسی روندپیشرفت فیزیکی پروژه های سطح شهر

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید