هشتادوچهارمین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۰

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هشتادوچهارمین نشست کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر یکشنبه ۱۷ آذرماه باحضور رئیس واعضای کمیسیون، شهردار درساختمان شورا برگزارشدشما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید