هفتادودومین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۸

♻️هفتادودومین نشست کمیسیون بررسی وتصویب طرح های عمران وشهرسازی برگزارشد

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهررفسنجان شنبه ۲۳شهریورماه هفتادودومین کمیسیون عمران ؛شهرسازی و امورزیربنایی باحضور اعضای کمیسیون عمران وکارشناسان شهری شهرداری در ساختمان شورا برگزارشد در این نشست طرح های عمرانی و وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی ولوایح ارجاعی مورد بررسی قرار گرفت

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید