هفتادوچهارمین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۷

هفتادوچهارمین نشست کمیسیون عمران ؛شهرسازی باحضور اعضای شورای اسلامی شهررفسنجان ومدیران شهری شهرداری در ساختمان شورا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان هفتادوچهارمین نشست کمیسیون عمران ؛شهرسازی یکشنبه ۳۱ شهریورماه باحضور اعضای شورای اسلامی شهررفسنجان ومدیران شهری شهرداری در ساختمان شورا برگزار شد در این نشست نامه هاو پروندهای عمرانی رسیده مطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید