?سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری در آستانه فصل پاییزدرحال انجام عملیات کندو کوب،کود دهی و آماده سازی فضای سبز…

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۶۹

?سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری در آستانه فصل پاییزدرحال انجام عملیات کندو کوب،کود دهی و آماده سازی فضای سبز شهری جهت کاشت میباشد.

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان برای افزایش زیبایی بصری و ایجاد نشاط و شادابی در روزهای گذشته عملیات کندوکوب،کود دهی و آماده سازی فضای سبز سطح شهر جهت کاشت پاییزه توسط سبزبانان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری درحال انجام است .

↙️ این عملیات با هدف توسعه و افزایش سرانه فضای سبز درسطح شهر به مرحله اجرا درآمده است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید