چهل و ششمین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۴

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان چهل وششمین نشست کمیسیون برنامه و بودجه شورا اسلامی شهر پنج شنبه ۵ دی ماه باحضوررئیس و اعضای کمیسیون و معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی شهرداری ومدیران و کارشناسان مربوطه درصحن شورا برگزار شد.
در نشست این هفته کمیسیون برنامه، بودجه که با هدف بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال۹۹ شهرداری برگزار شدو با توجه به اهمیت موضوع، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و تجربه سال گذشته در بررسی تعرفه سرانجام اعضا بعداز ۴جلسه به جمع بندی مناسبی رسیدند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه شورای شهربا تاکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض واقعیت ها لحاظ شودوبرای تعرفه عوارض سال ۹۹ تصمیم درستی را اتخاذ کنیم تا در مسیری قرار گیریم که هم منافع مدیریت شهری و هم شهروندان در ان لحاظ شودشما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید