کارگاه شعر وادب فارسی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۵۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان شعر جوهره تمامی هنرهابوده که توانایی آن را داردتمامی نژادها وملیت هارا گرداگردسفره ای بنشاندتا با دوستی ومهربه چشمان یکدیگر نگاه کنند .۲۶شهریورماه ۹۸روزی بودکه فرهنگسرای ترنج شهرداری درمیان هیاهوهای روزمرگی میزبان شاعربلند آوازه ی هم زبانمان محمد کاظم کاظمی بود وبه همین بهانه شاعران رفسنجان بامهرودوستی درکنارشاعران افغان وفارسی زبانان استان کرمان حضورداشتند دراین نشست ابتدا شاعران شعرهای خودرابرای جمع بیان کردند وسپس نوبت به میهمان ویژه ی این نشست که به عنوان کارگاه شعر برگزار گردید؛رسید وی با صحبت های پیرامون زبان وادبیات فارسی ومشترکات ملل فارسی زبان وهمچنین رباعیات بیدل برای حضار سخن هایی گفتند این کار کارگاه شعربه همت شهرداری باهمکاری اداره ارشادو روابط عمومی مس سرچشمه ودانشگاه ولیعصر(عج) برگزارشد

?لازم به ذکراست ادامه آن ۲۷یا۳۰شهریورماه به صورت شب شعر وشب داستان دردانشگاه ولی عصر(عج) سالن شهیدپرتوی برگزارمی گردد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید