یکصدوبیست وهشتمین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۸۸

مشورت کلید دستیابی به اهداف بزرگ است

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان یکصدوبیست وهشتمین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۱۸ آذرماه با حضور رئیس ؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان در صحن شورا برگزارشد با توجه به اینکه نامه‌های شهروندان و رسیدگی به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است موضوعات نامه ها مطرح وپس از توضیح مختصر توسط معاونین ومدیران مربوط به نامه ها،توسط ریئس واعضای شورای اسلامی شهر وشهردار بررسی و تصمیماتی در جهت رفع موانع و مشکلات ارائه شده اتخاذ
گردید

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید