کمیته فنی شهرسازی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۰

?به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان کمیته فنی شهرسازی دوشنبه ۶ مردادماه باحضور بهشتی پور عضو شورای اسلامی شهررفسنجان وجمعی ازمعاونین ؛ مدیران شهری و کارشناسان مربوطه با محوریت توسعه شهری،وبا هدف تعیین تکلیف برای ساخت و ساز های مازاد وبحث وبررسی پرونده های تفکیکی حوزه شهرسازی در شهرداری مرکزی برگزار شد مهمترین واصلی ترین بخش این جلسه توسعه مناطق کم برخوردار شهر بوده ومشکلات انباشته شده در حاشیه شهر و توجه مدیریت شهری این مناطق از دیگر مواردی که در این جلسه بررسی شد، ساخت و ساز های انبوهی که همیشه در حال اجراست، رسیدگی به این امور همیشه در صدر مباحث جلسات فنی شهر بوده که این جلسه نیز از این قاعده مستثنی نبود.پیگیری درخواست احداث طبقات مازاد بر تراکم و ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۵ شهرداری رفسنجان و همچنین بررسی بافت تاریخی شهر و پروژه محله ادیان و پیامبر اعظم {ص}از دیگر از مواردی بود که در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید