یکصدو پنجاه ودومین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۱۷

? یکصدوپنجاه ودومین نشست شورای اسلامی شهر رفسنجان دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور رئیس ؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان ، نماینده منتخب مردم رفسنجان واناردرمجلس ؛فرماندار ؛ مدیرعامل سازمان عمران شهرداری ؛ مشاور نماینده منتخب برگزار شد.هدف از این نشست نامه هاو درخواست های رسیده مطرح و پیرامون آن تصمیماتی اتخاذ گردید وعلاوه بران هم فکری وتبادل نظر در پیشرفت و عمران وآبادانی بیشتر شهرنیز صورت گرفت

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید