یکصدوبیست ودومین

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۸۳

مشورت کلید دستیابی به اهداف بزرگ است

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رفسنجان <دوشنبه ۱۳آبان ماه با حضوررئیس ؛ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رفسنجان در ساختمان شورا برگزارشد

این نشست در ساعت ۱۶بادستورکارطرح نامه های شهروندان،مصوبات کمیسیون ها ی فرهنگی وعمرانی و برنامه وبودجه درصحن شورا آغاز وطرح ها ونامه ها مورد بحث وبررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم اتخاذگردیدو در ساعت ۱۸به کار خود پایان داد


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید