بیانیه شورای داوری مسابقات طراحی میادین امام خمینی (ره) و آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) از سوی شورای داوری مسابقات اعلام شد.

  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۴۳۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان بیانیه شورای داوری به شرح ذیل است،هیات داوران مسابقه‌ی طراحی فلکه های امام خمینی و آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شهرداری رفسنجان علیرغم تجدید تاریخ دریافت آثار به دلیل عدم ارزیابی مثبت طرح‌های رسیده در دور اول مسابقه ، متاسفانه بار دیگر و به علت نبود توجه مکفی شرکت کنندگان به خواسته های مطروحه و عدم پاسخگویی متناسب به چالشهای ویژه‌ی موضوعی به خصوص شکل گیری فضای شهری و تبدیل فلکه به میدان شهری در عین ایفای نقش منظر شهری از یک سو و از دیگر سو التفات به تفاوت ماهوی دو فضا از نظر موقعیت قرار‌گیری آنان و مهمتر مطرح نبودن لزوم شکل دهی به المان به عنوان سنت رایج طراحی فلکه ها در این مسابقه، تنها می تواند یکی از پروژه‌های ارایه شده در دور دوم را به خاطر ایده‌های هنرمندانه در طراحی میدان آیت ا.. هاشمی رفسنجانی مورد تقدیر و ستایش قرار دهد و اجازه دهد تا در صورت موافقت طراح به ایجاد تغییرات در طرح به منظور پاسخگویی مناسب به خواسته های یاد شده، طرف قرارداد شهرداری رفسنجان قرار گرفته و طراحی میدان زیر نظر هیات داوران مسابقه انجام شود و طراحاول فلکه آیت الله هاشمیآقای علیرضا اسماعیل زادهو طراح دوم فلکه امام خمینی (ره) آقای علی شمسی را با فاصله ی معنادار نسبت به طرح اول و حتی نسبت به یکدیگر به عنوان رده بعدی معرفی نماید، اما اصرار دارد بر این اعلام که متاسفانه این مسابقه با محتوا و خواسته های خود برنده ای ندارد. با این حال هیات داوران همت و عنایت شرکت کنندگان در این مسابقه را مورد تقدیر و شایسته‌ی سپاسگزاری می داند.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید