نام و نام خانوادگی: علیرضا پور غلامحسینی

مدرک تحصیلی: دکترا ادبیادت

سوابق شغلی:

معاونت اداری مالی

شهردار منطقه دو

مسئول حراست

مسئول کارگزینی و امور مالی

مسئول روابط عمومی

مسئول پیگیری و هماهنگی شهرداری

رئیس شورای اتوبوس رانی

عضو هیات مدیره سازمان تاکسی رانی

عضو هیات مدیره سازمان آتش نشانی

رییس هیأت جودو رفسنجان

کمربند مشکی و مربی رشته جودو

رییس کانون فرهنگی بشری

نایب رییس تشکل های مذهبی رفسنجان

سابقه استخدام و تدریس در آموزش و پرورش

تدریس در دانشگاه های ولیعصر (عج)، پیام نور و آزاد اسلامی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی

مدیر منطقه یک
واحدهای زیرمجموعه:
مسئول دفتر: زهرا جمالی
معاون اداری و مالی: علی رجبی
معاون شهرسازی: مجید پور اکبری
مسئول شهرسازی: خانم یوسف پور
مسئول واحد تفکیک: حسن باقری
مسئول درآمد و نوسازی: محمدرضا جلالی
مسئول واحد عمران: محمدرضا واعظی
مسئول امور اداری: ولی صادقی
مسئول اجرائیات و پلیس ساختمانی: مسلم محمدی

مسئول جذب درآمد:زهرا جمالی