نام و نام خانوادگی: محمد رضا  سلمانی

 

سوابق شغلی:

معاون خدمات شهری

مسئول اتوبوسرانی

مدیریت پایانه مسافربری

سازمان حمل و نقل شهری