مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ساره رضایی

تاریخ تولد: ۱۳۶۶

محل تولد: رفسنجان

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

کارشناسی حقوق قضایی

 

سوابق شغلی:

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری

مشاور شهردار در امور حقوقی و قراردادها

مسئول اداره حقوقی شهرداری

کارشناس حقوقی شهرداری

بازرس قانونی سازمان عمران شهرداری

عضو کمیته تبلیغات شهرداری

عضو شورای املاک

مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات