نام و نام خانوادگی: حسن علینژاد

سوابق تحصیلی:فوق لیسانس  حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی

سوابق شغلی:

رئیس اداره حراست شهرداری

شهردار منطقه ۲

معاونت خدمات شهری شهرداری

مسئول واحد تفکیک شهرداری

مسئول واحد املاک شهرداری

عضو کمیسیون ماده صد شهرداری

مشاور شهردار در امور اراضی

رئیس کمیته کارشناسی هیئت عالی سرمایه گذاری

عضو ناظر هیئت عالی معاملات شهرداری

عضو کمیسیون معاملات شهرداری

عضو ستاد مدیریت بحرانشهرداری

عضو کمیسیون تحول شهرداری

عضو نظارت بر عملکرد و کارشناسی شهرداری

 

مدیریت حراست

واحدهای زیرمجموعه:

حفاظت کارکنان شامل:

1_استعلام و تعیین صلاحیت

2-بایگانی

3-امور شورا و شهرداری

 

حفاظت فیزیکی شامل:

1-حفاظت الکترونیک

2-طرح های حفاظتی

حفاظت آی تی

امور تجهیزات و رایانه ای

امور اتوماسیون حراستی

سیستم های نظارتی