مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: اصغر کریمی حمید آبادی

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناس حقوقی

کارشناس علوم سیاسی

سوابق شغلی:

نماینده شهردار در کمیته انضباط کار

مسئول امورقراردادها

دبیر کمیسیون معاملات

دبیر هیات عالی معاملات

قائم مقام تام الاختیار معاون خدمات شهری

مسئول اموال و انبار

رئیس اداره حقوقی

کارشناس حقوقی

کارشناس املاک

دبیرکمیسیون املاک

جانشین و مسئول بازرسی  مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف مهر کارکنان شهرداری

عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهری

عضو شورای خدمات شهری شهرداری

عضوکمیته تحول اداری شهرداری

عضو کمیته رفاهی شهرداری

عضو کمیته تبلیغات شهری شهرداری

عضو کمیسیون املاک شهرداری

عضو شورای حوزه بسیج ادارات شهرستان رفسنجان

مشاور حقوقی رئیس دانشگاه پیام نور رفسنجان

مشاور حقوقی شرکت رودان زمین

مدرس دانشگاههای پیام نور،آزاد اسلامی و علامه جعفری

رئیس اداره حقوقی وقراردادها

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

واحدهای زیرمجموعه:

مسئول دفتر: فرزانه امراللهی

رئیس اداره امور مالی: نجمه رجبی

رئیس اداره املاک : محمد فتح اللهی

رئیس اداره برنامه وبودجه : مجتبی اکبرنسب

رئیس اداره تشخیص وصول درامد: قاسم کریمی

رئیس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات: محمد محمدی پاقلعه

مسئول اموال و انبار : رسول ابوالحسنی

رئیس اداره سرمایه انسانی  : محمدحسین کاویانی

مسئول کارگزینی: حمید سلیمی

 مسئول امور اداری:علی رفسنجانی

مسئول  رفاهی ورزشی: ولی صادقی

مسئول دبیرخانه: علی اصغر گنجعلی خانی 

مسئول تشخیص عوارض: فرزانه امراللهی

مسئول آموزش: علی رفسنجانی

دبیر کمیسیون ماده 77: شهربانو عظیمی

مسئول جایگاههای CNJ: رضاپور

مسئول نقلیه سبک: محسن محسنی

مسئول واحد سرمایه وجذب مشارکت های مردمی: سیدحسین حسینی رهبر

مسئول مخابرات: حسین زین الدینی

مسئول واحد ممیزی ونوسازی : علی جعفری