نام و نام خانوادگی:  محمدعارف پوراسداللهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

سوابق شغلی:

مسئول ابنیه فنی سازمان توسعه راه های ایران پروژه بزرگراه مهریز-انار

ناظر عالی ستاد بازسازی زرند

سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی و انبوه سازی کیان بتن

مسئول فنی و عمرانی منطقه ۲

مسئول فنی و عمرانی واحد عمران منطقه ۲

مسئول اجرایی معاونت فنی و عمرانی

مسئول دفتر نظارت حوزه خدمات شهری

مدیر عامل سازمان عمران

معاونت فنی و عمرانی شهرداری

معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه طرح های شهری: سید مصطفی ترابی

رئیس اداره طرح های عمرانی:امین حسینی

مسئول دفتر طراحی :سید مجتبی میرزمانی

مسئول واحد تفکیک :محسن حاج غلامرضایی