آگهی فراخوان عمومی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۳۷

(آگهی فراخوان عمومی)

سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان در نظر دارد جهت انجام تبلیغات شهری بر روی ایستگاها و همچنین بدنه اتوبوس های خط واحد ، اقدام به شناسایی پیمانکار نماید ، لذا از کلیه شرکت های واجد الشرایط که توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مدارک و رزومه کاری خود تا روز شنبه مورخ ۹/۹/۹۸ به سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان واقع در بلوار امام علی روبه روی بیمارستان علی ابن ابیطالب مراجعه نمایند. این فراخوان صرفاً بمنظور شناسایی پیمانکار بوده و پس از سیرمراحل قانونی و احذ مجوز لازم اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان