آگهی فراخوان عمومی

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۰

واحد زیباسازی شهرداری رفسنجان در نظر دارد در راستای ارتقا و بهبود کیفیت آثار هنری در منظر شهری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به زیباسازی بدنه زیر گذر شهدای مدافع حرم از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه هنرمندان تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و ایده ها وطرح های خود را تا پایان وقت اداری مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

فراخوان زیباسازی بدنه زیر گذر شهدای مدافع حرم

فرم-پیشنهاد-طرح

نقاشی دیواری شهدای مدافع حرم