فراخوان

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۶۷

بدینوسیله به اطلاع میرساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد به منظور استقبال از نوروز باستانی ۱۳۹۹ فراخوان طراحی المان های نوروزی با محور ارتقا نمادها و ارزش های بومی شهر رفسنجان و معرفی فرهنگ و آیین باستانی نوروزی برگزار نماید . لذا از تمامی اساتید، هنرمندان و شهروندان گرامی دعوت می نماید ایده ها و طرح های خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۱ به واحد زیباسازی حوزه معاونت خدمات شهری ارائه نمایند . (هنرمندان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری رفسنجان به آدرس www.rafsanjan .ir ) مراجعه نمایید .)

فراخوان طراحی المان های نوروزی شهر رفسنجان-۲۹۹