فراخوان عمومی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۹۰

بدینوسیله به اطلاع میرساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد به منظور ایجاد نمادهای هویتی متناسب با عنوان و تاریخچه آبنمای پسته نسبت به برگزاری فراخوان طراحی نماد حجمی آبنمای پسته در قالب المان یا مجسمه شهری مرتبط با نام آبنما اقدام نماید. لذا از کلیه معماران و هنرمندان در زمینه های معماری، شهرسازی ،طراحی شهری ومجسمه سازی دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را حداکثر تاتاریخ ۹۹/۹/۱۵ به واحد زیبا سازی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رفسنجان ارائه نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت شهرداری رفسنجان به آدرس www.rafsanjan .irمراجعه نمایید

آبنمای پسته فراخوان

فایل های پیوست