فراخوان عمومی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۶۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد به منظور بهبودسیمای بصری وهویت بخشی به میدان ابراهیم نسبت به برگزاری فراخوان طراحی المان میدان ابراهیم(در قالب حجم) با توجه به محتوای مفهومی میدان ابراهیم با نام حضرت ابراهیم وایده های اصیل معماری ، ایرانی،اسلامی وتفکرات خلاقانه وایده های جدید اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی وحقوقی وهنرمندان ومتخصصین از سراسر کشور در زمینه های معماری، شهرسازی ،طراحی شهری ومجسمه سازی دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را حداکثر تاتاریخ ۹۹/۹/۱۵ به واحد زیبا سازی حوزه معاونت خدمات شهری ارائه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت شهرداری رفسنجان به آدرس www.rafsanjan .irمراجعه نمایید.

میدان ابراهیم فراخوان

فایل های پیوست